Organizace kurzů skateboardingu

Samostatnému vedení vlastních kurzů skateboardingu předchází u budoucího instruktora teoretická a praktická průprava, vše najdeš v sekci Trenérské kurzy. Naprosto ideální variantou je zároveň i založení vlastního spolku, kdy vše potřebné najdeš pod tímto odkazem a Czechskateboarding navazuje spolupráci s těmi kluby, které mají zájem na rozvoji skateboardingu u nás. Na webu se dočteš další info o této spolupráci a zde pak najdeš již spolupracující kluby v ČR. Cílem kurzů je nabídnout nejmladším „sportovcům“ i jiné alternativy, než jsou klasické masové sporty u nás.

V současné době shání Czechskateboarding zájemce o vedení kurzů ve městech po celé ČR. Je možné v místě konání navázat spolupráci s místním DDM, SVČ, Sokolem, TJ a o těchto možnostech informujeme na trenérských kurzech.

Práce instruktora je tak vhodná pro ty, kterým budoucnost skateboardingu v ČR není lhostejná a mohou se věnovat této činnosti bez potřeby vysokého finanční ohodnocení.

Doporučený časový rozsah kurzu je 1x týdně 90 minut. Doporučený čas začátku kurzu je cca 15:00. Kurzy lze organizovat v týdnu i o víkendu. Důležitý je určit termín, nebo termíny pro dané období a tyto termíny neměnit, nerušit, z důvodu důvěryhodnosti rodičů. Časté změny nejsou dobré pro již tak nabitý program dětí i rodičů. Rušit lze v případě špatného počasí, ale zde je třeba zdůraniznit důležitost komunikace s rodiči v dostatečném časovém předstihu.

​Veškeré připomínky, dotazy, či zájem směřujte na info@czechskateboarding.cz.