Školení trenérů

Trenér skateboardingu III. třídy
V rámci aktivit Czechskateboarding se pořádají školení trenérů skateboardingu. Školení odpovídá trenérské licenci III. třídy a opravňuje vás k výuce skateboardingu pod organizacemi jako je DDM, Czechskateboarding, střediska volného času apod. Nelze provádět samostatnou výdělečnou činnost. Na toto školení navazuje trenérská licence II. třídy.

Školení je určeno členům Czechskateboarding.

Název kurzu: Trenér skateboardingu III. třídy
Počet hodin: Celkem 10h (6h praxe, 4h teorie)
Termíny: vyhlašují se prostřednictvím newsletteru (je třeba být členem Czechskateboarding) na adrese U Boroviček 650/5, DDM Praha 6, 163 00.
Praktická část: Praktickou část můžete splnit v jakékoliv skate škole vedenou pod Czechskateboarding, která vám dá potvrzení.
Podmínky: Věk 15 let a starší, ukončené základní vzdělání, ovládá základy skateboardingu (základní postavení, odraz, jízda, zatáčení, zastavení) Cena: 1 800,- CZK

Na školení je nutné se předem přihlásit!

Kontaktní osoba: Bc. David Kamínek, 606 100 887, david.kaminek@caskate.cz

V případě zájmu o vedení skate akademií nás prosím kontaktujte na info@caskate.cz a informace o vzniku vlastního spolku najdete zde.

Trenér skateboardingu II. třídy
Kurz trenéra skateboardingu II. třídy probíhá formou rekvalifikace v rozsahu 150h (50h obecná část a 100h metodika a praxe). Obecnou část školení zajišťuje Česká unie sportu, termíny a přihlášení najdete zde).

Po absolvování obecné části, je potřeba splnit část metodickou a praktickou v rozsahu 100h. Praktická část probíhá v pražských skate akademiích nebo příměstských táborech. Praktickou část Vám může potvrdit jákkákoliv oficiální skate škola, která Vám dá potvrzení. Na základě těchto skutečností vám ČAS vystaví certifikát - Trenér skateboardingu II. třídy, se kterým můžete zažádat o udělení živnostenského listu.

Podmínky: Věk 18. let, ukončené středoškolské vzdělání (zakončené maturitní zkouškou nebo výučním listem), ovládá minimálně základy skateboardingu (základní postavení, odraz, jízda, zastavení a zatáčení), absolvent trenérské licence III. třídy.

Cena: 6500,- (3500,- ČUS, 3000,- Czechskateboarding)