Spolupráce s Asociací

PRO ZÁJEMCE O PARTNERSTVÍ S ČAS je k dispozici tento odkaz s aktivitami ČAS a partnerským návrhem ČSP 2020.

V případě zájmu o užší spolupráci s ČAS, je možné uzavřít partnerskou smlouvu mezi ČAS a vaším z.s. Tyto sdružení a jiné organizace, jsou pak uvedeny na tomto odkaze a ČAS doporučuje spolupráci v případě rozvoje skateboardingu u nás. 

Forma podpory:

- ČAS podporuje ty kluby v ČR, u kterých je prioritou zaměření se na skateboarding a jeho vývoj na všech úrovních
- podpora je určena především kategoriím U9 a U14
- podporu lze čerpat na cestovné, zejména v rámci závodů konaných pod ČAS a dále na materiální potřeby, nebo mobilní překážky
- výše podpory se stanovuje dle členské základy klubu a dle dosažených výsledků na závodech pořádaných ČAS
- o výši podpory rozhoduje Výkonný výbor, ve spolupráci s trenérskou radou
- podporou co se komunikace s městem týče, či s místním DDM
- podrobnější info dle metodiky ČAS Talent v rámci přijímacího procesu klubu
- úrazové pojištění pokrývající tréninky klubu

Ke spolupráci je potřeba:

- mít založený spolek se zaměřením na skateboarding, případně vše o založení spolku zde
- plán fungování skate akademie na jeden kalendářní rok, včetně personálního pokrytí výjezdů na závody konané pod ČAS
- mít zajištěnou výuku skateboardingu (personál, místo výuky)
- komunikace s jednou osobou za celý spolek přes email info@caskate.cz
- zjištěné termíny trenérských kurzů, minimální požadavek ke spolupráci je III. licence, více na odkazu trenérské kurzy