Školení trenérů

Trenér skateboardingu III. třídy
V rámci aktivit ČAS se pořádají školení trenérů skateboardingu. Školení odpovídá trenérské licenci III. třídy a opravňuje vás k výuce skateboardingu pod organizacemi jako je DDM, ČAS, střediska volného času apod. Nelze provádět samostatnou výdělečnou činnost. Na toto školení navazuje trenérská licence II. třídy.

Název kurzu: Trenér skateboardingu III. třídy
Počet hodin: Celkem 10h (6h praxe, 4h teorie)
Termíny: vyhlašují se prostřednictvím newsletteru (je třeba být členem ČAS) na adrese Na Okraji 43/ 305, 162 00, Praha 6
Praktická část: Praktickou část můžete splnit v jakékoliv skate škole vedenou pod ČAS, která vám dá potvrzení.
Podmínky: Věk 18 let, ukončené základní vzdělání, ovládá základy skateboardingu (základní postavení, odraz, jízda, zatáčení, zastavení) Cena: 1 000,- CZK

Na školení je nutné se předem přihlásit!

Kontaktní osoba: Bc. David Kamínek, 606 100 887, david.kaminek@caskate.cz

V případě zájmu o vedení skate akademií nás prosím kontaktujte na info@caskate.cz a informace o vzniku vlastního spolku najdete zde.

Trenér skateboardingu II. třídy
Kurz trenéra skateboardingu II. třídy probíhá formou rekvalifikace v rozsahu 150h (50h obecná část a 100h metodika a praxe). Obecnou část školení zajišťuje Česká unie sportu, termíny a přihlášení najdete zde).

Po absolvování obecné části, je potřeba splnit část metodickou a praktickou v rozsahu 100h. Praktická část probíhá v pražských skate akademiích nebo příměstských táborech. Praktickou část Vám může potvrdit jákkákoliv oficiální skate škola, která Vám dá potvrzení. Na základě těchto skutečností vám ČAS vystaví certifikát - Trenér skateboardingu II. třídy, se kterým můžete zažádat o udělení živnostenského listu.

Podmínky: Věk 18. let, ukončené středoškolské vzdělání (zakončené maturitní zkouškou nebo výučním listem), ovládá minimálně základy skateboardingu (základní postavení, odraz, jízda, zastavení a zatáčení), absolvent trenérské licence III. třídy.

Cena: 5600,- (3100,- ČUS, 2500,- ČAS)