Organizace závodů

 

Pomoc při organizaci lokálních závodů

První, co by jste si mohli pročíst, je materiál s názvem Doporučená organizace lokálních závodů na území ČR. V něm najdete nejpodstatnější info o všem, co by mělo následovat samotnému závodu, včetně komunikace s médii. Je jasné, že když si uděláte závod pro pár kámošů, nemusíte nic moc extra vymýšlet, ale ve chvíli, kdy by jste chtěli info o závodu dát i na české skate weby, už by informace měly mít jistou formu. Kromě toho je třeba v případě akce typu reprobedny, závod, grill do celé akce zapojit město. Protože město bývá často majitelem skateparku a není nic horšího, než v den závodu řešit trable s městskou policií. I o tom přináší Czechskateboarding info, včetně vzorového formuláře pro přihlášení akce na místním úřadu.

Další důležitou částí je oslovení partnerů a v případě, že s tím máte potíže nebo nemáte kontakty, tak Czechskateboarding může pomoci po dodání informací o akci, s oslovením partnerů. Pak je jen na nich, zda se na základě vám dodaných informací rozhodnou akci podpořit, či nikoliv. Vše najdete v příloze, kde jsou vypsány podmínky pro partnerství partnerů ČAS.

Důležitým prvkem je i propagace akce, které je v docu věnována opět samostatná kapitola. Přes přípravy se dostáváme k samotnému průběhu akce a ohledně průběhu najdete v zipu již delší čas nasazený manuál pro rozhodčí. Dále pak nejdete v zipu i tabulku pro rozhodčí, včetně návodu jak je v excelu používat. Je k dispozici jak pro pěti člennou porotu, tak i pro tří člennou porotu.

V závěru docu pak najdete doporučení jak zpracovat pro média mediální výstupy typu fotky, text a video. A je jasné, že pro vaše partnery je takový link na report na českém webu velmi cenný.

Určitě se mezi vámi najdou profíci v konání závodů a je fajn že takový jsou, možná i pro ně ale bude v zipu něco užitečného. Zip je ovšem vytvořen především z toho důvodu, aby se okruh dobře zvládnutých závodů na lokální úrovni jen a jen rozšiřoval. Ku spokojenosti všech.

Seznam příloh zipu Lokální závody - organizace (.zip, 2 MB):

  • Doporučená organizace lokálních závodů na území ČR
  • připravený dokument pro oznámení akce na MÚ
  • požadavky na partnerství Czechskateboarding na akci
  • manuál pro rozhodčí
  • formulář pro registraci jezdců
  • tabulka pro sčítání bodu pro pěti a tří člennou porotu
  • návod k používání tabulky pro sčítání bodů
Kritéria pro organizaci závodu ČSP

V rámci růstu počtu klubů po ČR a jejich zapojení do chodu Czechskateboarding, mají kluby možnost uspořádat společně s Czechskateboarding závod ČSP.


Financování:

Financování ČSP se zpravidla řeší městským grantem, podporou od Czechskateboarding a podporou partnerů Czechskateboarding. Je třeba řešit jednotlivé zastávky do konce roku, pro rok následující z důvodu grantové metodiky jednotlivých měst.

Místní partneři

Klub má možnost oslovit a v případě spolupráce promovat místní partnery, pokud nejsou v rozporu s partnery Czechskateboarding.


Disciplíny:

Klub může uspořádat závod v jedné z disciplín Street nebo Park, a nebo v obou.
Avšak vždy musí být otevřeny všechny kategorie, pokud je o ně zájem, tj. ženy, muži, do 9 let, do 14 let.

Soutěžní řád
Závod se řídí dle Soutěžního řádu, který musí být pro regulérnost závodu dordžen ve všech bodech s důrazem na povinnosti pořadatele a harmonogram.

Pro pořadatele z něj plyne následující (článek 7):

7.1.

Pořadatel závodu je určen vedením Czechskateboarding. Pořadatel je odpovědný za organizování závodu. Pořadatelem závodu může být klub nebo Czechskateboarding.

Změnu pořadatele závodu může v odůvodněných případech provést pouze řídicí orgán soutěže - Czechskateboarding.

7.2.

Pořadatel závodu je povinen:

a) Zajistit skatepark v termínu daném v kalendáři soutěží Czechskateboarding a skatepark vyhovující standardům skatebnoardingu.

b) Potvrdit řídícímu orgánu termíny a místo konání nejpozději do konce dubna.

c) Zajistit přijatelné ubytování pro rozhodčí a organizátory v místě konání závodu.

d) Informovat vhodnou formou veřejnost a média o konání závodu. Viditelně rozvěsit rozpis závodu a výsledkový servis. 

e) Umožnit jezdcům dostatečný čas na trénink den před závodem a v den závodu pokud to dovolují povětrnostní podmínky.

f) Minimálně 30 minut před začátkem závodu musí být skatepark připraven.

g) Pořadatel je povinen zachovat minimální vzdálenost 1 m mezi diváky a  překážkami.

h) Zajistit podmínky pro činnost zástupců řídících orgánů soutěže, zejména pro rozhodčí, výsledkový servis a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou.

i) Zajistit rozhodčím a jezdcům dosažitelnost nealkoholických nápojů v prostoru skateparku.

j) V případě použití elektronického či papírového POV zabezpečit jeho vyplňování.

k) Ohlásit průběžné a konečné výsledky závodu na místě tomu určeném.

l) Zajistit zdravotnickou službu (dále jen ZS), tedy osobu označenou jako ZS, která má zdravotnické vzdělání a nevykonává při závodu žádnou jinou funkci.

7.4.

K udržení pořádku při utkání je pořadatelský oddíl povinen zajistit pořadatelskou službu - může vykonávat i pořadatelský oddíl

7.5.

Pořadatelská služba zajistí:

a) Pořádek ve skateparku a bezpečnost účastníků.

b) Splnění příkazů policie, zástupců řídícího orgánu a rozhodčích.

c) Aby v průběhu závodu, přestávek a ani bezprostředně po závodě nevstupoval skateparku nikdo kromě závodníků, rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu.

d) Aby do areálu nebyly vpuštěny, případně z něj vyvedeny osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků závodu.

f) Při zranění, u kterého nepostačí ošetření ve skateparku, okamžité přivolání rychlé lékařské služby.

g) Bezpečný odchod a odjezd závodníků, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže po závodě.


Rozhodčí

Pro závod ČSP je nutné zajistit minimálně 3 rozhodčí, kteří prošli školením Czechskateboarding.
V případě elektronického scoringu je nutné od Czechskateboarding zapůjčit tablety s obsluhou a zajistit obrazovku do parku s průběžnými výsledky.

Registrace do závodu

Registrace do závodu je možná pouze online.

Zástupce ČAS

Na závodu musí být přítomen minimálně jeden pověřený pracovník Czechskateboarding, který dohlíží na organizaci a průběh závodu.

Můj klub má zájem organizovat závod ČSP

Kontaktuje nás na emailu: info@czechskateboarding.cz