Spolupráce s místními kluby

V případě zájmu o užší spolupráci s Czechskateboarding, je možné uzavřít partnerskou smlouvu mezi Czechskateboarding a vaším z.s. Tyto sdružení a jiné organizace, jsou pak uvedeny na tomto odkaze a Czechskateboarding doporučuje spolupráci v případě rozvoje skateboardingu u nás. 

Forma podpory:

- Czechskateboarding podporuje ty kluby v ČR, u kterých je prioritou zaměření se na skateboarding a jeho vývoj na všech úrovních
- podpora je určena kategoriím U10, U15 a U15+
- podporu lze čerpat na cestovné, zejména v rámci závodů konaných pod Czechskateboarding a dále na materiální potřeby, nebo mobilní překážky
- výše podpory se stanovuje dle členské základy klubu a dle dosažených výsledků na závodech pořádaných v rámci aktivit Czechskateboarding
- o výši podpory rozhoduje Výkonný výbor, ve spolupráci s trenérskou radou
- podporou co se komunikace s městem týče, či s místním DDM
- podrobnější info dle dodané metodiky Czechskateboarding Talent v rámci přijímacího procesu klubu
- školení trenérů B a C licence pro členy spolku
- úrazové pojištění pokrývající tréninky klubu

Ke spolupráci je potřeba:

- mít založený spolek se zaměřením na skateboarding, případně vše o založení spolku zde (je třeba doložit pro přijetí) a k doložení zaslat výpis ze spolkového rejstříku
- plán fungování skate akademie na jeden kalendářní rok, včetně personálního pokrytí výjezdů na závody konané pod Czechskateboarding (je třeba doložit pro přijetí tréninkový plán, místo výuky, časový rozvrh, jména lektorů a náplň výukových hodin)
- doložení členské základy a její pravidelná administrace (roční členský poplatek v minimální hodnotě 200,-), členská základna zaslaná v xls za dodržení podmínek GDPR
- dodržování kodexu skateboardisty (trenéra)
- prezentovat Czechskateboarding a promo v rámci vlastních sociálních sítí (@czechskateboarding)
- komunikace s jednou osobou za celý spolek přes email info@czechskateboarding.cz a v kopii petr.vasut@czechskateboarding.cz
- zjištěné termíny trenérských kurzů, minimální požadavek ke spolupráci je C licence, v rámci klubu je potřeba mít smluvně jednoho trenéra B licence - více na odkazu trenérské kurzy (je třeba doložit pro přijetí)
- hlasovací právo za klub následuje po roční bezproblémové spolupráci s asociací

Veškeré náležitosti zašlete v jednom souhrnném emailu na výše uvedené adresy.