Kodex skateboardisty

Naplňování kodexu nebude vyžadováno smluvně, ale morálně. Kodex by měl být chápán srdcem a srdcem by měl být i naplňován nejen na všech akcích pořadaných Českou asociací skateboardingu.

 1. řád – dodržovat řád, pravidla a dohody. Tím je i tento kodex. 

 2. odhodlanost – bylo-li oboustranně přijato rozhodnutí, tak již nepolemizuji
  s rozhodčími, organizátory nebo členy organizačních struktur ČAS

 3. šetrnost – zbytečně neplýtvám silami, energií, financemi ani časem lidí v našem týmu

 4. píle - kdo chce vítězit, musí umět systematicky a tvrdě pracovat a někdy se i umět trápit. Když se mi nedaří, zdržím se veřejných projevů.

 5. sounáležitost – jsem součástí celku, České skateboardové asociace, a svým chováním přispívám k jeho fungování. Uvědomuji si, že je nezbytné si maximálně pomáhat a povzbuzovat se, protože tím přispívám k růstu celku, tedy i sobě.

 6. spravedlnost – spravedlnost nejen vyžaduji, ale i naplňuji, realizuji a přijímám

 7. umírněnost (střídmost a sebeovládání) – je mi jasné, že veškeré zdroje jsou omezené a proto respektuji skutečnost, že je třeba efektivně pracovat jen s tím, co je aktuálně k dispozici

 8. mlčenlivost – veřejně se nebudu negativně vyjadřovat k práci jiných lidí v organizačních strukturách ČAS a respektuji pravidlo konstruktivní kolektivní diskuse vedené výlučně UVNITŘ organizace ku prospěchu věci

 9. pokora – uvědomuji si vlastní jedinečnost, ale současně se chovám skromně, nesobecky a lidsky k ostatním a mám respekt k soupeřům

tvrdá práce - plně si uvědomuji a souhlasím, že k úspěchu vede pouze tvrdá práce, pokora a naplňování tohoto kodexu