Kodex skateboardisty

Czechskateboarding byla založena na začátku roku 2010. Jejím hlavním cílem je podpora a rozvoj skateboardingu na všech úrovních na území České republiky.
Pokud jsi skejťák, už víš, že naše závislost je něco zvláštního. Skateboarding je sport i umění, životní styl a sub-kultura. Studnice potěšení, které díky skateboardingu dostáváme, je bezedná.
Věříme, že Skateboarding je jednou z nejpřínosnějších věcí, kterou můžeš udělat pro své tělo, mysl a duši.

Kodex skateboardisty

Etický kodex skateboardisty by měl být průvodcem, který má našim členům nastínit poslání naší organizace a zásady chování založené na základních hodnotách organizace. Naplňování kodexu nebude vyžadováno smluvně, ale morálně. Kodex by měl být chápán srdcem (vnitřní integritou) a tím by měl být i naplňován nejen na všech akcích pořádaných Czechskateboarding.


1. Spravedlnost/Fair play

Základním principem organizace aktivit a soutěží pod patronací ČAS jsou spravedlivé a rovné podmínky pro všechny zúčastněné. V soutěžích i mimo ně se chovám čestně a jdu příkladem ostatním. Spravedlnost nejen vyžaduji, ale i naplňuji, realizuji a přijímám.


2. Respekt

Respektuji řád včetně tohoto kodexu, dodržuji pravidla a dohody. Respektuji soupeře i práci a úsilí zástupců ČAS, kterou dávají do organizace soutěží na různých úrovních. V případě nesouhlasu s jakýmikoliv nastaveními uvnitř organizace nebo pochybností o průběhu soutěže či výsledcích, ctím pravidlo konstruktivní kolektivní diskuse vedené výlučně uvnitř organizace.


3. Sounáležitost

Jsem součástí celku České asociace skateboardingu a svým chováním přispívám k jeho fungování a reprezentuji všechny zástupce skateboardingu v očích široké veřejnosti. Uvědomuji si, že je nezbytné si maximálně pomáhat a povzbuzovat se, protože tím přispívám k růstu čekého skateboardingu, tedy i sobě…


4. Pokora

… a i když je skateboarding individuální sport a já jsem jedinečný, chovám se skromně, nesobecky a lidsky k ostatním.


5. Píle a tvrdá práce

Kdo chce zažít úspěch a vítězit, musí umět tvrdě a systematicky pracovat. Plně si proto uvědomuji, že k úspěchu vede tvrdá práce a naplňování bodů tohoto kodexu.