Vznik vlastního spolku

Vliv spolků v poslední době utěšeně roste a touto formou lze dosáhnout cílů jednodušeji, než když se snaží jednotlivec. Což je i cílem spolků. Dle zákona se mohou občané se stejným cílem a zájmem spolčit a není to nic těžkého, navíc je to forma jak můžete něčeho účinně dosáhnout u oficiálních orgánů. Jak už státních, tak i obecních. Pro oficiální úřady je také spolek lépe uchopitelný a čím má spolek více členů, stává se i ve svém vyjednávání silnější.

Pro skateboarding je tak spolek zajímavým prostředkem, jak dosáhnout vlastních cílů, ať už se jedná o nový skatepark, rekonstrukci skateparku nebo dalších možných variant pro skateboarding přínosných. Ti z vás, co mají již nějakou zkušenost s úřady, tak se možná potkali s potřebou vzniku spolku a jen jste nevěděli jak na to. Nebo jsou tací, kteří již spolek (dříve občanské sdružení) založili a mohou se tak o své zlatem placené zkušenosti podělit. Máte-li potřebu něco se stavem skateboardingu ve vaší obci provést a potřebujete oslovit obecní úřady, pak je pro vás spolek tím správným prostředkem. Jeho založení je snadné a úřady poté můžete oslovovat prostřednictvím spolku. Jak je psáno výše, úřady na požadavky spolku slyší trochu jinak. Chce to jen jediné, něco si přečíst a chtít něco udělat. Máme pro vás možnost, jak skate potřeby v místě vašeho působení více zviditelnit a jak se propojit s dalšími spolky v ČR. Možností je založení vlastního spolku a poté je možné navázat spolupráci se spolkem česká asociace skateboardingu (ČAS). Propojení s naším spolkem je výhodné při oboustranné výměně potřebných informací, ať už z oblastí úřední či z oblasti skateboardingu. 

Založení vlastního spolku

Pro upřesnění najdete zákon o spolcích pod č. 89/2012 Sb. Jeho znění je trochu stručné a dává tak možnost si spolek nastavit dle vlastních potřeb a vše konkretizují až stanovy. Ale nelekejte se, není to zas tak těžké jak to může na první pohled vypadat. Založení vlastního spolku se dá shrnout do následujících kroků.

Přípravný výbor

Na začátku se musí dát dohromady tři lidé a alespoň jeden musí být starší 18ti let. Tito lidé nemusí být občané ČR. Společně pak musí vypracovat návrh na registraci a stanovy spolku. Sestavení stanov sdružení Jako vzor pro stanovy doporučujeme použít příkladové stanovy

Mezi povinné náležitosti stanov patří název spolku, sídlo spolku, cíl činnosti, práva a povinnosti členů spolku, orgány spolku a zásady hospodaření. V drtivé většině má každý spolek jako základní orgány členskou schůzi, neboli valnou hromadu, dále pak výkonný výbor, která musí mít minimálně tři členy a s více členy musí mít vždy lichý počet. Pro případ hlasování. Dalším orgánem může být kontrolní komise.

Další kroky

Po sestavení stanov a vytyčení cílů, pošlete stanovy s návrhem na registraci na krajský soud, které má deset dní na to, aby spolek buď odsouhlasilo, nebo aby vám poslalo body k upravení.

Po odsouhlasení váš čeká ustavující členská schůze, kde se sejdete, odhlasujete si stanovy a sestavu výkonného výboru. Z této schůze musíte udělat zápis, včetně presenční listiny a spolek je funkční. 

Příklad

Ve vaší obci je kus pozemku, o kterém například obec váhá jestli sportovní hřiště nebo parkoviště. Má na to prostředky z EU. To vše víte, protože sledujete webovky místního úřadu, kde jsou tyto informace vypsány. Založíte spolek „Chceme skatepark místo parkoviště“ apod., seženete členy se stejným zájmem a s úřady začnete jednat o variantě, že je lepší postavit skatepark než parkoviště. Tímto krokem dodáte celému procesu větší váhy, než kdyby jste na úřad běhali sami, protože spolek je již brán jako právnická osoba. To stejné platí pro získávání peněz například na závody. Založíte spolek se zaměřením na sportovní činnost ve vaší obci, přijdete na úřad s projektem jak lze účinně využívat vás skatepark, jak tam jdou pořádat závody atd. a začne se vám otevírat možnost pro získání prostředků na skate činnost ve vaší obci. Nebude to určitě na Maloof Cup, ale proč to nezkusit.

Další informace ohledně založení a změně z o.s. na spolek najdete například na www.epravo.cz, nebo pužijte aplikaci Chytré založení spolku.

Spolupráce mezi spolkem Czechskateboarding a dalšími z.s. v ČR

Podmínky této spolupráce jsou popsány na našem webu. Ve zkratce se jedná o výměnu informací a přednostní spolupráci s aktivními partnerskými organizacemi ze strany spolku ČAS. V případě vašeho zájmu, nebo v případě potřeby dlaších informací se obraťte na asociaci a veškeré dokumenty jsou ke stažení níže. Celkově platí, že v případě potřeby jakýchkoliv informací napište na info@caskate.cz.

Potřebný vzor stanov pro založení najdete na odkaze příkladové stanovy