Český skateboardový pohár 2017

Český Skateboardový Pohár 2017 - průběžné výsledky a kompletní výsledky jednotlivých zastávek

Jednotlivé zastávky:
22.4. Spring Open Cup 2017 Praha - report
3.6. Skate Contest Ústí nad Labem 2017 - report
20.8. Skate Contest Jihlava 2017 - report
30.9. MČR Praha 2017 - report

Pravidla závodu
Závod ČSP se odehrává v areálu skateparku a na ploše a překážkách určených pro skateboarding. Přihlášení do závodu probíhá na místě, v den závodu a v místě tomu určeném pořadatelem. Startovné je 150 Kč na zastávku ČSP, pro MČR pak 300 Kč. Jezdci jsou povinni mít funkční vybavení pro skateboarding. Podpisem registrace do závodu jezdec souhlasí s dodržováním níže uvedených pravidel ČAS a Antidopingového Výboru ČR. Závodník musí být starší 15 let (do 18 se souhlasem rodičů). Dětská kategorie pod 15 let se jede samostatně pod názvem Day For Kids mimo pravidla a bodování ČSP. Registrací do závodu se závodník automaticky stává členem ČAS a přijímá její členská pravidla.

STREET ČSP
Systém závodu je kvalifikace – semifinále – finále. Dle počtu přihlášených závodníků se kvalifikace jede buď jako organizovaný jam nebo jednotlivé jízdy. Organizovaný jam je po třech jezdcích na 3 minuty po celém skateparku. V případě jednotlivých jízd pak má každý jezdec na jízdu jednu minutu. Semifinále a finále se jede systémem organizovaného jamu po třech jezdcích ve skupině na čtyři minuty. Dle účasti na závodě, postupuje do semifinále maximálně 21 nejlepších jezdců z kvalifikace. Do finále pak nejvýše 12 jezdců z kvalifikace. Kategorie žen (pokud je vypsána) se jede dle počtu přihlášených buď na jedno kolo, tj. organizovaný jam po skupinách po třech závodnicích či jednotlivé jízdy, nebo stejným systémem jako muži.

STREET MČR
Kategorie Street kids + Juniors / 5 skupin po 5ti 45sec intro + 4min jam. Street kvalifikace / 4 skupiny po 20ti 2x jízda po 50sec. Street semifinals 24 riders / 2x heat po 12ti 2x jízda po 60sec. Street finals 10 riders / 2x heat po 5ti - 1 jízda po 60sec + 5 min jam.

BOWL
Systém se jede stylem 4 jízdy po 30-45 vteřinách, ze kterých se vybere ta nejlépe ohodnocená. Porotci hodnotí triky body, podle obtížnosti triků, dále se přičítají body za délku projetí, výšku překážky a výšku triku nad kopingem. Je ohodnocen celkový styl jízdy a využití bowlu. Styl je v tomto případě jediný parametr, který je čistě na porotci. Nový systém je nastavený tak, že všichni vědí, do čeho jdou, porota má čas sledovat ridera a nestane se tak, že si třeba nevšimnou vráceného triku.

BEST TRICK
Best trick contest se jede na předem určené překážce nebo v celém skateparku a v časovém limitu. Vítěz je pouze jeden jezdec s nejlepším předvedeným trikem. Platí pro obě disciplíny mužů. Závodu Best trick se mohou zúčastnit pouze semifinalisté a finalisté závodu pro danou kategorii.

VÝHRY
Věcné ceny jsou jezdcům předány při vyhlášení výsledků. Peněžité výhry se předávají po vyhlášení výsledků v místě určeném pořadatelem závodu v hotovosti.V kategorii STREET se u mužů vyplácí šest nejlepších, v kategorii BOWL se vyplácí tři nejlepší v mužské kategorii. V ženské kategorii se vyplácí tři nejlepší závodnice v obou případech.

ANTIDOPING
Česká Asociace Skateboardingu ctí pravidla Antidopingového Výboru ČR. Upozorňujeme proto všechny účastníky závodu, aby si prostudovali seznam zakázaných látek na webu výboru a dále pak web www.antidoping.cz, kde najdete spoustu užitečných informací a přehled základních informací najdete na stránce o Vzdělávání. Alkohol je povolen, nicméně jej při závodech konzumovat nedoporučujeme. Během všech závodů organizovaných ČAS může být provedena dopingová kontrola přímo na místě dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu ČR. V případě prokázání užití těchto látek jim hrozí jak individuální postih, tak i postih pro ČAS a zhoršení podmínek pro ČSP na následující sezónu. 

NEPŘÍZEŇ POČASÍ
V případě nepřízně počasí, která neumožní závod odjed se buď:
a) přesouvá na náhradní termín nebo ruší, pokud byl závod přerušen před ukončením kvalifikace
b) vyhlašují výsledky z ukončené kvalifikace / semifinále.

 

BODOVÁNÍ ZÁVODU
Bodování jednotlivých závodníků mají na starost vždy minimálně tři rozhodčí. Podle mezinárodních standardů se hodnotí obtížnosti předvedených triků, využití skateparku a plynulost jízdy.

Rozdělení za jeden závod ČSP bodů je následující:

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

1

1000

8

550

15

350

22

190

29

145

2

900

9

500

16

325

23

180

30

140

3

800

10

475

17

300

24

170

31

135

4

750

11

450

18

275

25

160

32

130

5

700

12

425

19

250

26

155

33

125

6

650

13

400

20

225

27

150

34

120

7

600

14

375

21

200

28

145

35

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě závodu MČR jsou body za umístění dvojnásobné.
V případě stejného počtu bodů v konečném pořadí ČSP po odjetí MČR se v případě prvních třech míst lépe umístí jezdec, jehož součet bodů z dvou nejlepších výsledků dosažených v ČSP bude lepší.  V případě stejného počtu bodů u jezdců od čtvrtého místa dále zůstává v konečném pořadí dělené místo.

 

Výsledky jednotlivých závodů jsou dostupné na webu ČAS, stejně jako průběžné pořadí.

 

Česká Asociace Skateboardingu si jako pořadatel vyhrazuje právo na změnu výše popsaných pravidel.