Historie Czechskateboarding

Czechskateboarding byla založena na začátku roku 2010 a v dubnu téhož roku se uskutečnila ustavující členská schůze. V průběhu roku 2010 se začal připravovat první koncept pod vedením Czechskateboarding, a tím je konání kurzů skateboardingu pro ty nejmladší zájemce o skateboarding.
 

Historie Czechskateboarding

 

Czechskateboarding založena roku 2010 z důvodu potřeby zastřešující organizace

Od roku 2011 první Skate akademie (Karlín, DDM hl.m. Praha)

Vypracována metodika spolupráce s DDM, plus metodika výuky skateboardingu

Od roku 2012 Skate akademie rozšířeny na další místa v Praze a první mimopražské aktivity Hradec Králové (DDM), Kolín (DDM) a Ostrava (DDM)

V roce 2012 Czechskateboarding provozovatelem haly v Ústí nad Orlicí

Od roku 2012 první žádosti o podporu od měst (Praha)

V roce 2014 zahájeny první závody s názvem Skate Contest (Brno, Ostrava, Jihlava, Ústí nad Labem) v rámci čerpání městských grantů

Od roku 2015 úspěšné čerpání prostředků na rozvoj U9 a U14 v Praze, plus na sportovní akce

V roce 2016 zahájeny první úspěšné rozhovory o přijetí Czechskateboarding do České unie sportu (2016 – skateboarding jako olympijský sport).

 

Sportovní struktury a další vývoj:

FIRS (pod MOV) + ISF = skateboarding olympijským sportem 2016

Czechskateboarding oficiálním zástupcem ISF v ČR

FIRS změněn název na WORLDSKATE (WS)

V ČR zástupce WS Česká unie kolečkového bruslení (od 2018 Česká unie kolečkových sportů - ČUKS)

Představitelem skateboardingu pro ČUS, MŠMT a ČOV je ČUKS.

Czechskateboarding vstupuje v roce 2017 do ČUKS a tím se stává členem ČUS, napojení na MŠMT a ČOV.

V roce 2017 první čerpání prostředků MŠMT.

V roce 2017 znovuobnoven Český skateboardový pohár 3x ČSP + 1x MČR.

Pořádání Grand Prix Beroun od roku 2017.

V roce 2017 založena reprezentace ČR.

Úprava stanov Czechskateboarding v roce 2017 pro možnost přijmutí členských klubů Czechskateboarding, podmínka spolupráce v programu Talent a klubové podpory v Praze.

V roce 2017 první čerpání na klubovou podporu v Praze (Mystic z.s., 3B Sport z.s. – od 2019 i Skate Academy z.s.).

V roce 2018 vypracována metodika Talent a první akcí bylo setkání U9 a U14 v Ústí nad Orlicí.

Od roku 2018 akreditace udělená MŠMT na trenérskou B licenci (možnost vázané živnosti „trenér skateboardingu“).

Od roku 2018 pravidelné čerpání v MŠMT programech Repre, Talent a Organizace.

ČSP zopakováno v letech 2018 až 2021, včetně MČR, kromě covidového období.