Proběhla členská schůze v roce 2021

Jak bylo předesláno v pozvánce na členskou schůzi, na programu bylo schválení výroční zprávy za rok 2020, seznámení se s aktivitami za rok 2021 a plány na rok 2022. S přihlednutím k LOH 2024 byly představeny i plány na delší období.

V případě zájmu doporučujeme si stáhnout kompletní info z členské schůze, kde najdete i prezentaci, podle které se postupovalo a kde je detailnější rozpis aktivit i prací. Aktivity a plány začal představovat Honza Bašný, který je v rámci ČAS zodpovědný za promo a sociální sítě, kde zájem roste a to nás těší.

Na schůzi představil Petr Vašut práci na klubové scéně, která se neustále rozvíjí, zlepšuje a nadále hledáme další zájemce o vedení klubů a rozvoj scény. V případě zájmu doporučujeme tento odkaz, kde je popsáno vše potřebné.

Tomáš Weimann, hlavní trenér české reprezentace, představil svou vizi práce s repre, která se změní oproti předchozím ročníkům v rámci zaměření na mladší jezdce a především jezdkyně. Aktuální sestavu repre najdete zde a pozornost se přesuně hlavně na Antonii Bakošovou a Tobiáše Jírovce. 

Další info kolem závodních aktivit představil Tomáš Velický, kde jako jedna z největších zpráv je info o vyřazení MČR ze systému kvalifikací na LOH. Celá LOH kvalifikace bude probíhat jako jedna sezóna a Mistrovství světa proběhne v Argentině, v listopadu roku 2022. Další info pak v samotné prezentaci.

Posledním bodem členské schůze byla volba pátého člena výkonného výboru, kde byl zvolen Jaroslav Kučera a aktuální složení prgánů ČAS najdete v kontaktech.
 

Galerie