Představení projektu „Junior Skateboard Academy“

Ve spolupráci s  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), připravuje Česká asociace skateboardingu z.s. (ČAS) na datumy 24.11. – 27.11.2018 juniorské soustředění v hale Ústí nad Orlicí. Akce je určena pro kluby, které vstoupili do ČAS jako právnické osoby, pro jejich členy a pro členy ČAS. 

 

Výběr účastníků akce proběhl ve spolupráci s trenéry skateboardingu licence C a B  a cílem akce je výběr talentovaných jezdců pro rok 2019, s možností osobní podpory pro vybrané jezdce. Jelikož se jedná o první akci tohoto významu, plánujeme v zimním období 2018 – 2019 se zopakováním akce a s přizváním dalších klubů ke spolupráci a s rozšířením počtu zúčastněných trenérů. Minimální požadavky na trenéry je C licence a ve spolupracujícím klubu je potřeba aby působil trenér s licencí B.

 

Aktuální termín 24.11. – 27.11. byl naplněn zhruba 30 dní před akcí a po zakončení akce a jejím zhodnocení, bude případně vyhlášen další termín či termíny. Další termíny plus další podrobnosti, budou předány přímo ČAS členským klubům.

 

Projekt „Talent“ spadající pod MŠMT si klade za cíl podporovat talentovanou mládež ve skateboardingu a dát tak prostor a podporu těm, kteří se chtějí ve skateboardingu nadále zlepšovat. K jejich prioritám patří účast na závodech a plnění zásad popsaných na webu ČAS. 

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte ČAS na info@caskate.cz. Trenérské licence pak najdete na našem webu.

Galerie