Termíny školení trenérské licence III. a informace pro zájemce o vedení skate akademií v Praze

Dne 30.6 .2020 se bude konat školení trenérů skateboardingu III. třídy. Opravňuje vás k výuce skateboardingu pod organizacemi jako je DDM, ČAS, střediska volného času apod. Nelze provádět samostatnou výdělečnou činnost. Na toto školení bude navazovat trenérská licence II. třídy, která bude v počtu 150h. Po jeho absolvování a složení závěrečné zkoušky získáte licenci „Trenér skateboardingu II. Třídy" na základně tohoto osvědčení můžete požádat u udělení žovnostenského listu. Více informací se dozvíte přímo na školení.

Název kurzu: Trenér skateboardingu III. třídy

Počet hodin: Celkem 10h (6h praxe, 4h teorie)

Termíny: 30. 6. 2020 od 14:00 - 18:00 (Teoretická část) na adrese U Boroviček 650/5 (DDM), Praha 6

Praktická část: Praktickou část můžete splnit v jakékoliv skate škole, která vám dá potvrzení nebo po domluvě s námi.

Podmínky: Věk 18 let, ukončené základní vzdělání, ovládá základy skateboardingu (základní postavení, odraz, jízda, zatáčení, zastavení)

Cena: 1 000,-

*Na školení je nutné se předem přihlásit!

Kontaktní osoba: Bc. David Kamínek, 606 100 887, david.kaminek@caskate.cz

V případě zájmu o vedení skate akademií v Praze nás prosím kontaktujte na info@caskate.cz.

Galerie