Spolupráce České asociace skateboardingu a státních organizací

Nedávná situace na Slovensku kolem zastřešení skateboardingu a organizování poháru vyvolala mnoho reakcí. Situace v Česku byla a je daleko jednodušší. Pojďme si ji ve zkratce zrekapitulovat a zároveň si přiblížit, jak ČAS funguje vůči státním organizacím.

V roce 2010 vznikla ČAS. Hlavním úkolem České asociace skateboardingu je rozvoj tohoto sportu v České republice v rámci regionů a všeobecná popularizace skateboardingu jako sportu mezi širokou veřejností. V následujících letech se asociace soustředí hlavně na rozvoj podpory mládeže a nezávislých závodů a podporu výstavby skateparků v Česku. Skateboarding si u nás neprocházel nejlepším obdobím, skončilo ČSP i mnoho lokálních závodů, ale od roku 2015 se začala situace měnit. Základna začala růst a zároveň rostly i mezinárodní závody jako Grand Prix Beroun.

V roce 2016 se na mezinárodní scéně staly dost zásadní věci. Jednak skateboarding byl zařazen na Olympiádu v Tokyu v roce 2020 a zároveň ISF (International Skateboarding Federation) začala sdružovat lokální organizace po celém světě. ISF zaštiťuje olympijskou disciplínu Skateboarding pod bruslařskou organizací FIRS, která je členem Mezinárodního olympijského výboru (MOV). ČAS se stal součástí ISF hned v roce 2016, aby mohl navázat na lokální systém.

Lokálním systém je stejný, jako globální, tedy ISF – FIRS – MOV. ČAS se tedy stal nezávislou součástí České Unie Kolečkových Sportů, sdružující další nezávislé federace, aby tak mohl utvořit vztahy s ČOV, ČUS a MŠMT. Díky tomuto kroku je možné do skateboardingu čerpat státní finance, mj. se obnovil ČSP v roce 2017, vznikla reprezentace a investuje se do růstu členské základy o ty nejmladší členy (Skate Akademie, Day for Kids atd.) a také do osvěty. To je příležitost i pro místní organizace, které po přistoupení k ČAS mohou čerpat výhody pro jejich členskou základnu, ať už financování aktivit nebo materiální podporu. Vstup a fungování v rámci ČAS je jednoduché a místní organizace mají větší možnost ovlivnit stav skateboardingu v jejich místě působnosti. V případě zájmu o spolupráci mezi ČAS a Vaším spolkem nás kontaktujte na info@caskate.cz.

Galerie