Školení trenérů II. třídy

Kurz trenéra skateboardingu II. třídy probíhá formou rekvalifikace v rozsahu 150h (50h obecná část a 100h metodika a praxe. Obecnou část školení zajišťuje Česká unie sportu, termíny a přihlášení zde http://www.vos-cus.cz/trenerska-skola-kurzy/trenerska-skola/.

Po absolvování obecné části, je potřeba splnit část metodickou a praktickou v rozsahu 100h. Praktická část probíhá v pražských skate akademiích nebo příměstských táborech. Praktickou část Vám může potvrdit jákákoliv oficiální skate škola, která Vám dá potvrzení. Na základě těchto skutečností vám ČAS vystaví certifikát - Trenér skateboardingu II. třídy, který může zažádat o udělení živnostenského listu.

Podmínky: Věk 18. let, ukončené středoškolské vzdělání (zakončené maturitní zkouškou), ovládá minimálně základy skateboardingu (základní postavení, odraz, jízda, zastavení a zatáčení), absolvent trenérské licence III. třídy.

Cena: 5600,- (3100,- ČUS, 2500,- ČAS)