Skateparky v Letohradu a v Lanškrouně si zaslouží naší pozornost

Před časem jsme vás informovali o skateparku v Letohradě, o jeho provedení a následně se na povrch začaly dostávat zvěsti o nedostatcích skateparku v Lanškrouně. Doporučujeme si projít dodané odkazy a pročíst si veškeré další texty na odkazech, zejména pak vyjádření firmy Keramizol, pro pochopení celé situace. Oba skateparky spojovala jedna stavební firma a bylo otázkou, zda se zvěsti o obou skateparcích zakládají na pravdě. Bylo načase se do obou měst vypravit.

V rámci aktivit ČAS jsem odjel v polovině listopadu do Ústí nad Orlicí, kde se schyluje ke stavbě indoor haly a ve hře je zaměření celé haly. Asociace s tímto projektem pomáhá a věříme, že se podaří dotáhnout vše do zdárného konce. V Ústí nad Orlicí by tak mohla vzniknout multifunkční hala, kde ve spolupráci s městem bude probíhat nejen skateboarding, ale hala se může stát i kulturním centrem. Držte palce.

Z Ústí to pak bylo jen kousek do Letohradu a do Lanškrouna. První cesta vedla do Letohradu, kde tamní skatepark otvíral s velkou slávou Leoš Mareš, ale samotný skatepark už bohužel taková sláva není. První co udeří do očí je povrch. Začínáme sí zvykat na hladký, lesklý beton a toho je v Letohradu vskutku pomálu. Místy je vidět že se začíná drolit a velkou výzvou bude nastupující zima. Překážky jsou někde velmi nízké a někde, jako v případě bedny u banku, zase nesmyslně vysoké. Opravdovým extrémem je radius, který je plynule nenavazuje na povrch a tvoří tak místo nájezdu jakýsi schod. V jeho protilehlém rohu se pak nachází hip, který najde malé uplatnění. Buď odjedete do hlíny, nebo trefíte bednu. Koping v bowlu je zase zasazen souběžne s povrchem, tedy nevystupuje nad povrch a těžko udržíte 50 – 50 aniž by vám to neujelo do bowlu.

Určitě je lepší osobní návštěva, než soudit dle fotek, komentářů a článků. A proto jsem po prohlídce Letohradu zavítal i do Lanškrouna, kde jsem měl domluvenou schůzku s paní starostkou Švarcovou, dále pak s pány Pražanem a Zatloukalem z města, a přidali se k nám i stavaři z Keramizolu. Celá kauza kolem Lanškrouna byla v poslední době velmi aktuální a vše rozvířily jak rozhovory s místními skaters, tak i oficiální prohlášení firma Keramizol a k tomu bych se chtěl dostat závěrem.

Lanškrounský skatepark je propozičně dobrý skatepark, ale při prvním pohledu už začnete vnímat nedostatky. První co doslova udeří je vysoký a krátký rail, ze kterého dopadáte přímo na hranu banku. Dále pak zídky vedle schodů a banku, postavené do špičky. Radiusy ve streetové části nejsou zakončené kopingem a vzhledem ke kvalitě povrchu, který vypadá podobně jako v Letohradu, tipuji že tyto hrany budou časem velmi opotřebované. Samotný koping v bowlu je dobře vyřešen směrem nahoru, ale je příliš vystouplý směrem do bowlu. Při pohledu na radiusy bowlu lze vidět stejný schod, jako je tomu u radiusu v Letohradu. S největší pravděpodobností ani místní Honza Dušek nepřeskočí pyramidu, protože na ni nenabere dostatečnou rychlost atd.

Všechny tyto nedostatky jsme na místě probrali se všemi účastníky a poté porovnali reálný stav se stavební dokumentací. Tu vypracoval projektant ve spolupráci s firmou Fiveramps před čtyřmi lety a byla určena pro získání stavebního povolení. Samotný detailní plán projektu si pak běžně zpracovává ten, kdo získá zakázku stavby. A v tomto případě to byla firma nemající praxi se stavbou skateparku a zde bylo zaděláno na problémy. Samotné vysoké a krátké zábradlí bylo určeno pro ohraničení skateparku a nebylo původně vůbec zamýšleno do skateparku. Tam dle slov firmy Fiveramps mělo stát zcela jiné, ale zakázku nakonec dostala firma Keramizol, která dostala k dispozici původní dokumentaci a některé části si vyložila po svém. V případě bowlu se realita viditelně odlišuje od projektu a tím je bowl. Jeho radiusy byly oproti projektu zkrácené a tím pádem nastal výše popisovaný špatný přechod. V projektu se hipy téměř dotýkají a v postavěném bowlu je mezi nimi oproti projektu velká mezera.

A nyní se již dostávám i k samotným oficiálním prohlášením firmy Keramizol. Jejich sloh a výběr některých slov nechávám na vašem posouzení, zda jsou vhodné či nikoliv, raději se zaměřím na fakta. Firma Keramizol poukazuje na několik prací firem Fiveramps a Mystic, z potřeby uvést příklady špatně odvedených prací. Jedním z nich je skatepark Slatina, kde po dokončení vznikly debaty na téma velikosti překážek apod. Ano, to se vskutku stalo a firma Fiveramps zahájila dialog s místními skaters a překážky dle jejich námitek upravila. Bohužel se stejný dialog nezahájil v Lanškrouně, kde místní skaters po zkušenostech z Letohradu neprojevili ochotu s Keramizolem jednat. Firma Keramizol tak postavila skatepark, jisté prvky zvolila špatně a za provedenou stavbu je prostě zodpovědný stavitel. Dalším skateparkem na který firma Keramizol ve svém prohlášení poukazuje je pražská Gutovka. Což je velmi chybný příklad. Skatepark stojí již dvanáct let, stavěla jej firma Skanska, s dozorem firmy Mystic a beton stále drží. Firmou Keramizol uváděné nedostatky jsou dodatečně zhotovené prvky provedené provozovatelem parku v letech 2005  - 2006. Firma Skanska navíc nevhodně upravila radiusy a po upozornění firmou Mystic byly radiusy předělány. Z dalších skateparků je to třeba Tábor, kde uvádí absenci železných hran vně překážek, tedy tam kde nikdo nikdy jezdit nebude a tyto zbytečné příklady lze vidět jak v Letohradě, tak i v Lanškrouně.

Je poměrně zajímavé, jak firma Keramizol mluví o místních skateboardistech, přitom se jedná o koncového uživatele skateparku. Dalo by se říct že jde o finálního klienta, který výslednou práci bude nejvíce využívat. Což ale nechám na vašem posouzení. Poměrně dost nepřesná je informace o počtu zhotovených skateparků firem Mystic Constr. a Fiveramps. Firma Keramizol dokládá že má stejný počet skateparků jako obě zmíněné firmy dohromady. Vím o dvou skateparcích firmy Keramizol, ale v případě obou zmíněných firem se jedná jistě o minimálně desítku betonových skateparků.

Dále jsou Honza Dušek a Jakub Šnidelář označeni jako pracovníci firem Fiveramps a Mystic Constr. Což je samozřejmě omyl. Obrátil jsem se na paní starostku Švarcovou s tím, že volbu firmy Keramizol coby stavitele skateparku nedoporučuji. Bylo mi vysvětleno, že celý areál staví firma CGM a firma Keramizol je jejím subdodavatelem a do tohoto výběru nemůže město zasahovat. Poté jsem tedy doporučil Honzu Duška a Jakuba Šindeláře jako pomoc při stavbě, abychom se vyhnuli podobným nedostatkům jako v Letohradě. Tuto pomoc Keramizol bral jako „dohled konkurence“, přitom se jedná o české top skaters, nemající se stavebními firmami nic společného a navíc se jedná o místní lokály. Jistě nejlepším řešením by byl dohled na stavbu od autora projektu, tedy od firmy Keramizol.

Firma Keramizol se v prohlášení hájí dodržováním projektu a norem DIN. Špatné vyložení projektu jsem popisoval výše a normy skutečně existují a v zásadních věcech je nutné normu dodržet. Tvary i parametry skateparků se upravují v rámci norem a rozpočtu, ale přijdou na řadu drobné úpravy a tady přichází na řadu a zkušenost a dialog s koncovými uživateli. K celé problematice se vyjadřuje na svém webu i firma Fiveramps a text doporučuji.

Vše výše psané jen dokresluje rozdíl mezi firmou která staví první park a firmou, která se stavbou skateparků zabývá dlouhá léta. Zvolení firmy, která sice umí položit beton, ale už nemá praxi se samotným skateabordingem, je velký hazard, který rozhodně nedoporučujeme. Samotná cena betonového skateparku se pohybuje v řádech milionů a veškeré chyby se napravují jen velmi těžko a draze.

Česká asociace skateboardingu tak bude nadále doporučovat ke stavbě skateparků na území ČR firmy Fiveramps a Mystic Constructions, které mají se skateparky již dlouholeté zkušenosti. Obě firmy nemají sebemenší problém jednat s místními skaters, což je velmi důležité a jejich práce jsou prověřeny desítkami a stovkami skaterů. A o koncového uživatele, tedy o lokální skejťáka, jde v celé této kauze především.

Odkaz na lanskrounsko.cz: Najdou zhotovitel skateparku, investor i budoucí uživatelé společnou řeč?

Autor: Jan Lankaš (předseda ČAS)

Galerie