Skate akademie v Ústí nad Orlicí

Ve spolupráci s DDM v Ústí nad Orlicí připravujeme v naší hale skate akademii. Vše o hale najdete na webu www.skateparkustinadorlici.cz nebo na facebook.com. Stránky DDM ÚnO najdete na tomto odkazu a informace o skate akademii najdete na přiloženém letáku.

Skate akademie v Ústí nad Orlicí

Galerie