První akce Skateboarding do škol proběhla na ZŠ Petřiny v Praze

Projekt "Skateboarding do škol", byl ve spolupráci s MŠMT a ČUKS, položen již ke konci roku 2018 a s příchodem letního počasí ke konci školního roku, nás čekala premiéra. Celou sérii podpořili firmy Viaxera a Ambassadors a jako premiérová škola byla domluvena ZŠ Petřiny Sever, kde paní ředitelka Kindlová, přistoupila k akci velmi kladně.

Samotná akce začala v brzkých ranních hodinách, kdy se na místo navezli mobilní překážky a dále byla připravena i výstavka jak historických, tak i aktuálních skateboardů, tedy všechny možné variace jako cruiser, longboard a další. Nechyběly ani samotné komponenty potřebné pro smontování skateboardu. Vše slovem provázel Lukáš Wieluch, který je zároveň i vedoucím celého projektu a během dne přivítal každou příchozí třídu historií skateboardingu. Vše začínal ukázkou historicky prvního skateboardu, jeho možné podoby a přes tvary skateboardu a smontování skateboardu, došlo na praktické ukázky, které si vzaly na starost Filip Korbut a Honza Malý. O bezpečnosti jízd ve skateparku a ochranných pomůckách, k dětem promluvil hlavní lektor české asociace, David Kamínek. První zastávky se také zúčastnil Tomáš Vintr za reprezentaci a svou drobnou pomocí s natáčením, přispěl předseda ČAS, Honza Lankaš. Samotné video a fotografie si pak vzal na starost Honza Malý.

Na místě se protočil celý první stupeň, což je přes dvěstě dětí a už v průběhu bylo vidět jak na účastnících, tak i na učitelskému sboru, že akce je a bude úspěšnou. Skateboarding je prezentován jako aktivita vhodná pro každou věkovou skupinu a zároveň je představen dětem i historický podtext, který si skateboarding začal budovat před desítkami let. Zájem o vyzkoušení jízdy na skateboardu převyšoval lektorské možnosti na místě a na dětech bylo vidět, že i když s nulovou praxí, podstavit a odrazit se, dokázal každý a s chutí by pokračovali i delší dobu, než byl čas vymezený pro jednu třídu.

Dle aktuálního rozvrhu, nás po prázdninách čekají zastávky u místních klubů ČAS, v Havířově a v Kamenici a čtvrté zastávce se zatím nerozhodlo. Pevně věříme že počet zastávek ještě poroste.

 

Galerie