Představujeme první z části letošního Českého Poháru a tím je 2* klubový pohár!

Český skateboardový klubový pohár 2* (ČSKP)
- ČSKP je určen všem klubům pod naším spolkem
- ČSKP je srovnávací závod v rámci klubu, který určuje interní pořadí v rámci klubu
- Věkové kategorie stejné jako v závodech Junior
- Každý klub pořádá ČSKP vlastní počet závodů dle možností
- Cílem závodu je interní srovnání mezi členy klubu
- V druhé polovině sezony se určí závod Junior pro Čechy a pro Moravu, kde v rámci juniorského závodu se obodují i TOP 3 z každého klubu dle žebříčku ČKPS a bude určen vítězka / vítěz pro ČSKP Čechy a Morava Z vítězů Čech a Moravy vzejde po jednom vítězi na základě bodování závodu MČR.

Další info o ČSP 2024 v Soutěžním řádu. 

Galerie