Představujeme letošní sérii ČSP Junior a další akce

Letošní sezóna se bude výrazně lišit od sezóny loňské a zejména počtem závodů. V našem přehledu nenajdete ČSP pro kategorie 15+ a za tímto nelehkým rozhodnutím je hned několik důvodů. 

Tím prvním je avizované zaměření na mladší generace, tolik potřebné pro rozvoj a budoucnost českého skateboardingu. Juniorská série si po dobu své existence zajistila pevné místo na slunci a to i díky vyšší účasti než v loňské sérii 15+. Což nás samozřejmě těší a je vidět že práce s kluby a mládeží má rozhodně smysl. 

Dalším důvodem zrušení série 15+ je i nákladnost, kde při menším počtu jezdců jsou produkční výdaje vyšší než u série Juniorské a i s pomocí podpory zúčastněných měst se jedná o podstatnou nákladovou položku v ročním rozpočtu. 

Vzhledem k nelehké situaci ve skateboardingu z pohledu prodejů, by bylo opravdu komplikované dát dohromady odpovídající prize money pro celou sérii. S tím je spojený i navýšený rozpočet na Juniorskou reprezentaci, která doznala letos výrazného zlepšení co se fungování týče, rozšiřuje své aktivity a vše je popsáno na webu Czechskateboarding.

Nebylo to lehké rozhodnutí, nicméně věříme že lokálních závodů bude dostatek a závodní scéna bude žít i nadále pro věkové kategorie 15+.

Samotná Juniorská série startuje 20.5. v Jihlavě a postupně projde města podstatná pro místní kluby, kterými jsou SK Jihlava, 3B Sport a Skate Academy v Praze a Skate klub Havířov, který zajišťuje kromě svého města i závody ve Frýdku Místku. 

Všechny závody provází online registrace, abychom dodrželi časový harmonogram v maximální míře a ovlivnilo jej jen počasí. V tomto duchu se nese i změna na Mistrovství ČR v Praze, na závěr série, které bude třídenní. Systém je popsán opět na webu Czechskateboarding.

Kromě juniorské série nás také čekají i tři akce pro všechny věkové kategorie bez rozdílu a tou první Game of Skate na Výstavišti, navazující na loňský první ročník, dále tradiční downhill v Praze a na konec prázdnin je v plánu za podpory Prahy i akce Hit the Spot. Kdy v jednom dni obejdeme tři spoty na Praze 7 a těmi jsou Výstaviště, Stalin a Vltavská. 

Další akce:
11.6. Výstaviště SKATE GAMES (GoS) vol. 2
21.6. Go Skateboarding Day downhill
3.9. Hit the Spot / Praha 7 (Výstaviště, Stalin, Vltavská)

Galerie