Pozvánka na členskou schůzi ČAS v roce 2018

Na den 23.11.2018 zveme na členskou schůzi České asociace skateboardingu, kterou svolává a zároveň Vás zve předseda ČAS z.s., Jan Lankaš. Členská schůze se bude konat v Praze dne 23.11.2018. O přesném místě bude každý přihlášený člen ČAS srozuměn emailem do 15.11.2018. Prosíme v případě zájmu o účast na členské schůzi, napište emailem svou přihlášku na email info@caskate.cz a uveďte jméno, telefonický kontat a bydilště s datum narození pro kontrolu platného členství do 9.11.2018. Poté budeme zajišťovat prostory dle účasti a rozesílat další info.

Body členské schůze ČAS z.s. 23.11.2018:

- souhrn roku 2018 (akce, projekty, dopady)

- antidopingová problematika na akcích konaných ČAS z.s.

- ČSP 2019 (místa a financování)

- rok 2019 (projekty)

- reprezentace 2019 (plány)

- diskuze

V případě potřeby přidání dalších námětů k diskuzi, ocením info v emailu.

Děkujeme za podporu a prosíme o zaslání přihlašovacích emailů.