Pozvánka na členskou schůzi ČAS pro rok 2021

Členská schůze ČAS se bude konat 29.11. od 16:00 přes konferenční hovor aplikace Zoom, viz zaslaný odkaz členům ČAS.

Program schůze

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze.
  2. Výroční zpráva 2020
  3. Zhodnocení roku 2021 
  4. Plánované aktivity na rok 2022
  5. Volba pátého člena VV
  6. Diskuze
  7. Závěr

V případě zájmu o účast, jste li platným členem a nepřišel Vám Newsletter, napište prosím na info@czechskateboarding.cz a přidejte do emailu jméno, příjmení a datum narození. Díky!

K bodu 2.:

Na tomto odkazu je k dispozici jak Výroční zpráva tak i daňové přiznání.

K bodu 5:

Jan Faflík ukončil svou činnost ve výkonném výboru ČAS k 1.9. na vlastní žádost a volba pátého člena VV je na programu letošní členské schůze.

K hlasování:

Hlasování probíhá dle delegátského systému a popsaného v aktuální podobě stanov (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=22820752). V případě že člen nemá klubovou příslušnost, hlasuje za členy bez klubové příslušnosti delegát kterého si členové bez klubové příslušnosti zvolí. 

 

Děkujeme za Váš čas a podporu ČAS!

  

 

Galerie