Pozvánka na členskou schůzi ČAS dne 1.12.2023

Členská schůze ČAS se bude konat 1.12. od 15:00, v Havířově. Přesnější umístění konferenční místnosti rozešleme přihlášeným členům v týdnu před schůzí, dle počtu přihlášených členů spolku. Prosíme o vyplnění formuláře do 25.11.2023

Program schůze

1. Zahájení a volba orgánů lenské schůze.

2. Výroční zpráva 2022

3. Zhodnocení roku 2023

4. Volba členů orgánů spolku – výboru a kontrolní komise

5. Popsání plánovaných aktivit pro rok 2024

V případě zájmu o účast, jste li platným členem, vyplňte formulář v příloze. V případě dotazů, návrhů, námětů k jednotlivým bodům programu, pište na info@czechskateboarding.cz.

K bodu 2.:

Ke stažení jsou k dispozici jak Výroční zpráva tak i daňové přiznání, na tomto odkazu.

K hlasování:

Hlasování probíhá dle delegátského systému a popsaného v aktuální podobě stanov (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=22820752). V případě že člen nemá klubovou příslušnost, hlasuje za členy bez klubové příslušnosti delegát kterého si členové bez klubové příslušnosti zvolí. 

 

 

Galerie