Pozvánka na členskou schůzi ČAS pro rok 2022

Členská schůze ČAS se bude konat 2.12. 2022 od 16:00, v Praze v sídle České unie sportu. Přesnější umístění konferenční místnosti rozešleme přihlášeným členům v týdnu před schůzí, dle počtu přihlášených členů spolku. Prosíme o vyplnění formuláře do 25.11.

Program schůze

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze.
  2. Výroční zpráva 2021
  3. Zhodnocení roku 2022 
  4. Plánované aktivity na rok 2023
  5. Diskuze
  6. Závěr

V případě zájmu o účast, jste li platným členem, vyplňte formulář v příloze. V případě dotazů napište prosím na info@czechskateboarding.cz.

K bodu 2.:

Na tomto odkazu je k dispozici jak Výroční zpráva tak i daňové přiznání.

K hlasování:

Hlasování probíhá dle delegátského systému a popsaného v aktuální podobě stanov (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=22820752). V případě že člen nemá klubovou příslušnost, hlasuje za členy bez klubové příslušnosti delegát kterého si členové bez klubové příslušnosti zvolí. 

 

Děkujeme za Váš čas a podporu ČAS!

 

Galerie