Pozvánka na členskou schůzi ČAS

Na den 17.8.2017 na 14:00 svolává ČAS členskou schůzi členů České asociace skateboardingu z.s. Schůzi svolává předseda spolku Jan Lankaš a níže přidáváme program schůze:

 

1) představení a popis kroků uskutečněných v roce 2017 

2) seznámení členů s rozbíhajícím zařazením stávajících spolků do organizační struktury ČAS 

3) seznámení členů se vznikem pobočných spolků ČAS v ČR

4) předložení úpravy stanov které jsou připraveny pro přijímání spolků a vzniku pobočných spolků

5) seznámení členů s plány pro rok 2018 a s vývojem ve skateboardingu v ČR

6) volná diskuze

 

V případě zájmu o další téma, prosíme pošlete jej emailem na jan.lankas@caskate.cz, stejně tak jako potvrzení účasti do 11.8., poté bude účastníkům rozesláno místo členské schůze. 

 

Všem díky za podporu spolku!