Podpora klubů na území hl.m. Praha

Podpora klubů na území hl.m. Praha

Za přispění hlavního města Prahy, již třetím rokem podporujeme místní kluby České asociace skateboardingu, kterými jsou na území hl.m. Praha Mystic Skatepark Štvanice, 3B Sport s působností na Černém mostě a od roku letošního i Skate Academy z.s., které zastřešují skate akademie mimo Štvanici a Černý most. Což jsou skateparky Smíchov, Na Babě, Řepy, Radotín, Kobylisy, u – rampa na Vypichu a další skateparky.  Případné info najdete na www.skateskola.cz.

Cílem této podpory je zlepšení podmínek pro samotné lektory a tím chceme dosáhnout zlevnění akademií pro účastníky. Dále pomáháme nejmladším skejtrům se zlepšením vybavení určeného pro skateboarding a jejich progresem. To vše prostřednictvím místních klubů, kterým patří dík za jejich práci a hl.m. Praha za program, který pomáhá s rozvojem skateboardingu u nás a ve kerým během tří let bylo rozděleno 440.000 korun pro pražské kluby Skatepark Štvanice a 3B Sport, s jejich členskou základnou čítající přes 200 členů.

V tomto programu budeme i nadále pokračovat, má smysl a doufáme v další kluby se zaměřením na rozvoj skatebaordingu v Praze. Mimo pražské kluby se snažíme podporovat z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a tato snaha byla odstartována na konci roku akcí Junior skateboard Academy v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s klubem v Havířově. V letošním roce se přidá i jihlavská crew. Kompletní report z akce pak najdete zde.

Cílem veškerého snažení je dát prostor skateboardingu, jako vhodné alternativě zábavy a činnosti dětem i mládeži, v době, kdy raději sedí u tabletů, než aby byli venku. A také v době, kdy je nabídka aktivit tak  široká, že skateboarding mezi nimi zapadne a k dětem se ani nemá šanci dostat. Každý skater je plusem pro naší scénu i pro skateparky, kde všichni raději vidíme skateboarding, než jiné „dopravní prostředky“.

Galerie