Informace z členské schůze 27.11. a pozvání na hlasovací schůzi 3.12.

V tomto článku jsou k dispozici ke stažení veškeré informace, které byly v řešení na členské scůzi dne 27.11.2020 a těmi jsou:

- pdf se všemi informacemi které byly předávány od členů VV

- úprava stanov pro jednotný počet hlasů delegátů a úprava stanov pro poměrný počet hlasů delegátů

- obě varianty stanov s úpravou o schválení nového klubu Výkonným výborem

- informace o systému přestupu mezi členskými kluby (bez hlasování)

Ke stažení na ZDE

Ze schůze konané dne 27.11. dále vzešlo i několik bodů pro rok 2021:

- zajistit podkomisy nebo pověřenou osobu mající na starosti ženský skateboarding v ČR

- oddělení závodních sérií v roce 2021 na tyto série (v ideálním případě):
 - U9, U14
 - ČSP
 - klubové závody
- další body k řešení se obracejte v průběhu celého roku dle seznamu zodpovědných činností na www.czechskateboarding.cz/kontakt

Druhá hlasovací schůze je naplánována na 3.12. od 15:00 a všem platným členům byl newsletterem odeslána pozvánka do aplikace zoom.us.

V případě potřeby dalších informací pište na info@czechskateboarding.cz.