Informace o listopadové členské schůzi ČAS

Členská schůze ČAS se bude konat 5.11. v Praze na Vypichu. Prosíme v případě účasti o zajištěné členství, nebude možné se registrovat na místě, schlze je určená pouze členům ČAS a své členství si můžete ověřit emailem na info@caskate.cz, po zaslání jména a datumu narození.

Adresa: Na Vypichu 1a, Břevnov, Praha 6. V případě zájmu pošlete info o účasti na adresu info@caskate.cz z důvody kapacity prostoru.

Termín: 5.11. 16:00 a 21.11. v 16:00

Pořad zasedání členské schůze:

1)   Zahájení a volba orgánů členské schůze
2)   Volba členů orgánů spolku – výboru a kontrolní komise (v případě zájmu o kandidaturu do VV nebo KK, napište na info@caskate.cz  představení kandidáta a jeho přínos pro ČAS. Kandidáti pronesou na místě krátké info o sobě)
3)   Výroční zpráva za rok 2018
4)   Zhodnocení roku 2019
5)   Příprava aktivit na rok 2020
6)   Závěr.