Czechskateboarding vyzval Worldskate k zabránění účasti Ruska a Běloruska na závodech v EU

Czechskateboarding se připojil k výzvě čeké unie kolečkových sportů, směrem k Worldskate, aby se zamezilo konání závodů na území Ruska a Běloruska, a zabránilo se účasti sportovců z obou zemí na závodech v EU. Kompletní znění dopisu přikládáme a výhledově v případě konání závodů na území Ruska a Běloruska, se naši jezdci účastnit nebudou. 

Akutální znění rezoluce Worldskate najdete zde. Žádný sportovec nebo sportovní funkcionář z Ruska nebo Běloruska se nesmí zúčastnit pod jménem Rusko nebo Bělorusko. Ruští nebo běloruští státní příslušníci, ať už jako jednotlivci nebo týmy, by měli být přijímáni pouze jako neutrální sportovci nebo neutrální týmy. Nesmí být zobrazeny žádné národní symboly, barvy, vlajky nebo hymny.

 

Galerie