Členská schůze ČAS 2014

Rok se s rokem sešel a na den 4.12. na 11:00 je svolána členská schůze ČAS, na adresu Klimentská 24. Pro ČAS byl letošní rok velmi aktivní a ve výčtu akcí je například závod v Klatovech, v Brně, kompletní Moravskoslezská Tour, v Praze pak Pražskej Démon a série Day for Kids, který si už vybojovala místo na slunci. K dalším aktivitám pak patří podpora haly v Praze na Letné, kam se přemístili pravidelné skate akademie, mající po svém startu hned pět termínů. A čeká nás rok 2015, který bude přelomový co se komunikace s městy v ČR týče a výsledkem pak bude obnovená série ČSP. Plus pokračování práce s dětmi, navýšení prázdninových aktivit pro ně a další akce se připravují.

Program schůze:

- shrnutí roku 2014
- předložení plánu na uskutečnění akce ČSP 2015
- volba členských orgánů na nové období 2015 - 2017
- odsouhlasní stanov při změně z občanského sdružení na spolek

Svou účast prosíme potvrďte emailm na adresu info@caskate.cz.

Galerie