24. 09. 2020 Ride For Skatepark Bohnice

 

Myšlenka skateparku v Bohnicích je téměř tak stará, jako sídliště samo. Nejnovější impulz ale přišel od školáka Vojty, který před několika lety musel dojíždět do jiných městských částí, aby se mohl věnovat svému oblíbenému sportu (scooteringu) v plnohodnotném skateparku. Vojta měl vizi a přesnou představu, jak by měl vysněný skatepark vypadat. Spolu se svojí maminkou získali pro tuto věc několik dalších skaters z Bohnic a s projektem skateparku se r. 2017 zúčastnili občanské soutěže pro zvelebení veřejného prostoru MŠ Praha 8 „Moje Osmička“. Zde se projekt skateparku umístil vysoko v první desítce vítězných projektů určených k finanční podpoře a realizaci (4. místo). Zdálo by se, že splnění přání Vojty a generací dětí z Bohnic nic nestojí v cestě. Ovšem po volbách v roce 2018 zastavila současná koalice valnou většinu připravovaných i rozpracovaných projektů souvisejících s participativním rozpočtem a do nové Rady materiál k realizaci vítězných návrhů z roku 2018 nikdy nešel.

Popularita sportů, pro které je skatepark podmínkou, jako je skateboarding, scootering, in-line brusle nebo Freestyle BMX kola mezi současnou mládeží stále roste, ovšem městská část Praha 8 (která patří mezi jedny z největších pražských MČ) žádné vhodné sportoviště (plnohodnotný skatepark) pro provozování všech těchto sportů nemá. Příkladem mohou být už stávající skateparky v ostatních městských částech Prahy, které jsou denně intenzivně využívány dětmi a mládeží, nebo využitelnost skate akademií, jejichž kapacity bývají v sezóně pro značný zájem zcela zaplněny. 

V momentě, kdy mladší děti nemají v blízkosti svého okolí skatepark, mají zcela nevýhodné postavení oproti starším, protože je rodiče nenechají samotné cestovat daleko od svého bydliště. Ti starší naopak musí jezdit do okolních městských částí, což někdy přináší i nepředvídatelné komplikace a zároveň tím přichází i o drahý čas strávený přesuny místo toho, aby ho věnovaly konkrétnímu tréninku.

Kolika dětí nebo vyznavačů výše zmíněných sportů na Praze 8 se to týká, chceme petiční akcí ukázat. Do této akce se budou moci zapojit i rodiče podpisem samotné petice přímo na místě nebo on-line verzí a ti co aktivně jezdí na skateboardu, longboardu, koloběžce, kole nebo na bruslích, se mohou zúčastnit společné jízdy na cyklostezce v ulici Lehnická (známé jako psí stezka) nebo se vyjádřit formou krátkých videí, které budeme postupně zveřejňovat na facebookové stránce „Budeme mít skatepark v Bohnicích“.

On-line petice: https://e-petice.cz/petitions/chceme-skatepark-v-bohnicich.html

Kompletní set s fotografiemi a se zobrazením projektu stahujte zde.

Naše cesta a fakta od návrhu projektu Skatepark v Bohnicích k jeho skutečné realizaci

 • V rámci vyhlášení participativního rozpočtu Prahy 8 v roce 2017 jsme navrhli skatepark a s tímto nápadem jsme získali ve veřejném hlasování čtvrtý nejvyšší počet hlasů. 
   
 • Ve stejném roce tehdejší rada MČ Praha 8 schválila 
  a) Zásady participativního rozpočtu MČ Praha 8 pod-názvem „Moje Osmička“ Zásady PPR (březen 2017) 
  b) I samotnou realizaci vítězných projektů realizaci vítězných projektů  (prosinec 2017)
  Roman Petrus PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA, Starosta MČ Praha 8 zástupce starosty
   
 • V roce 2018 tehdejší rada MČ Praha 8 schválila
  a) pravidla PPR (březen 2018)
   
 • Byly nám slíbeny i finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 8 a doporučen vhodný pozemek pro stavbu.
   
 • Pro doporučený pozemek jsme ve spolupráci s firmou Mystic Constructions připravili potřebné podklady a návrh skateparku – pro následné vyhlášení výběrového řízení.
 • Po volbách v roce 2018 zastavila současná koalice valnou většinu připravovaných i rozpracovaných projektů souvisejících s participativním rozpočtem a do nové Rady materiál k realizaci vítězných návrhů z roku 2018 nikdy nešel.

 

 • Navíc se vyskytl nový záměr s původně navrhovaným pozemkem vhodným pro skatepark v blízkosti polikliniky Mazurská. Pozemek by měl být v budoucnu využit pro koncovou stanici plánované lanovky spojující sídliště Bohnice s Prahou 6 – Podbaba.
   
 • Na základě této skutečnosti jsme inicializovali schůzku s radním MHMP PhDr. Mgr. Vítem Šimralem Ph.D. et Ph.D. pro oblast školství, sportu, vědy a podporu podnikání. Začátkem léta 2019 nás pan radní seznámil se studií MHMP ohledně využitelnosti pražských ploch určených ke sportovním účelům.
   
 • Vytipovali jsme si pozemek č. 603/7, k.ú. Bohnice, bývalý atletický areál v Bohnicích a inicializovali schůzku se současným místostarostou MČ Praha 8 Jiřím Vítkem, abychom získali podporu pro vybudování skateparku.
   
 • Podporu jsme získali a MČ Praha 8 navrhuje pozemek v rámci plné využitelnosti rozdělit pro více subjektů – skatepark, softbalové hřiště a tréninková plocha pro Dobrovolné hasiče.
   
 • Na podzim MČ Praha 8 připravovala studii využitelnosti této plochy pro tři výše uvedené subjekty na základě společných setkání a požadavků jednotlivých stran (říjen 2019).
   
 • Slíbená studie pro využitelnost pozemku bývalé atletické dráhy nakonec nebyla nikdy realizována.  Žádné oficiální vyjádření nebo odpověď jsme nedostali. Na naše dotazy nikdo nereagoval a celá iniciativa se zastavila. (duben 2020)

 

 • Na jaře jsme se setkali s radním Ing. Tomášem Hřebíkem, Ph. D., pod kterého nyní spadá agenda schválených participativních projektů Moje osmička. I přes jeho podporu a snahu realizace skateparku v Bohnicích, se nedaří najít jiný vhodný pozemek (květen 2020).

 

 • Na začátku září jsme se opět setkali s radním Ing. Tomášem Hřebíkem, Ph. D. a společně otevřeli diskuzi o realizaci skateparku na bývalé atletické dráze vedle fotbalového hřiště Slovan. Nicméně skutečná realizace je i přes veškerou podporu radního Hřebíka nejasná a je kolem toho stále spousta otázek a nezodpovězených odpovědí. Faktem zůstává, že jiné vhodné místo v Bohnicích už není (začátek září 2020).
   

Ride For Skatepark Bohnice

Podpořme výstavbu skateparku v Bohnicích společnou jízdou „downhillem“ na psí stezce a podpisem petice „Chceme skatepark v Bohnicích“

Program:
14:00 – 19:00 Podpis petice – prostranství vedle nákupního centra Krakov 
17:00 – 17:30 Společná jízda – downhill, sraz je na začátku ulice Lehnická (psí stezka) zastávka autobusu Podhajská pole.

Pozvěte svoje kámoše ať je nás co nejvíc a pojďme si užít společnou jízdu na podporu skateparku v Bohnicích bez ohledu na to, jestli jezdíš na skateboardu, longboardu, koloběžce, kole nebo na bruslích!

Vidíme se ve čtvrtek 24. 9. v 17:00 na psí stezce!

Galerie