Organizace skate akademie

Skate akademii samotné předchází u budoucího lektora teoretická a praktická průprava, vše najdeš v sekci Trenérské kurzy. Naprosto ideální variantou je zároveň i založení vlastního spolku, kdy vše potřebné najdeš pod tímto odkazem a ČAS navazuje spolupráci s těmi kluby, které mají zájem na rozvoji skateboardingu u nás. Na webu se dočteš další info o této spoluprácizde pak najdeš již spolupracující kluby v ČR.

Cílem kurzů je nabídnout nejmladším „sportovcům“ i jiné alternativy, než jsou klasické masové sporty u nás.

V současné době shání ČAS zájemce o vedení kurzů ve městech po celé ČR. ČAS po domluvě se zájemci bude kontaktovat místní DDM a vyjedná spolupráci mezi DDM a zájemcem o vedení kurzu.

Výhody spolupráce s DDM jsou následující:

  • rodiče mají důvěru vůči těmto organizacím a bežně s DDM spolupracují při volno časových aktivitách svých dětí
  • DDM dokáže svým prostředky rodiče oslovit v dané lokalitě (školy, vlastní info kanály apod.)
  • DDM zajišťuje pojištění dětem a při dodržení základních bezpečnostních pravidel (chrániče, helma, jízda pod dohledem) se tak minimalizuje postižitelnost lektora

Práce lektora je tak vhodná pro ty, kterým budoucnost skateboardingu v ČR není lhostejná a mohou se věnovat této činnosti bez nároku vysoké finanční ohodnocení.

DOporučený časový rozsah kurzu je 1x týdně 90 minut. Doporučený čas začátku kurzu je cca 15:00. Kurzy se nedoporučují o víkendu.

Veškeré připomínky, dotazy, či zájem směřujte na info@caskate.cz.