O Asociaci

Kdo jsme

Česká asociace skateboardingu (ČAS) byla založena na začátku roku 2010 a v dubnu téhož roku se uskutečnila ustavující členská schůze. V průběhu roku 2010 se začal připravovat první koncept pod vedením ČAS, a tím je konání kurzů skateboardingu pro ty nejmladší zájemce o skateboarding. Kurzy se konají ve spolupráci s Domy dětí a mládeže, následují závody pro začínající skaters a série závodů pro všechny. Další info o aktivitách ČAS najdeš v sekci Novinky a v sekci Download najdete veškeré dokumenty vztahující se k ČAS.

Orgány ČAS

Výkonný výbor (VV)

Kontrolní komise

Trenérská rada

Sponzoring a marketing

Právní služby